FANDOM


Might and Magic logo Tento článek pojednává o tématu ze světa
Might and Magic
Might and Magic logo

Tento článek se zabývá tématem z originální kontinuity.


Tamur Leng byl vládce Beldonie a dobyvatel značné části Ryshe.

Život Editovat

Sám sebe prohlásil za jedenáctého potomka v přímé linii Jevara Bastarda a tudíž za pokrevního pokračovatele dynastie vládnoucí Ursanijskému císařství. Se svými vojsky dobyl velkou část Ryshe.

Za scénou Editovat

Jméno Tamur Leng je odvozeno od osoby Timur Lenka, známého též jako Tamerlána, turkického dobyvatele a tvůrce Timurovské říše v Persii.

Výskyt Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.