FANDOM


Might and Magic logo Tento článek pojednává o tématu ze světa
Might and Magic
Might and Magic logo

Tento článek se zabývá tématem z ashanské kontinuity.


Svatyně Mečové skály byl chrám zasvěcený draku světla Elrathovi, který se nacházel ve Vlčím vévodství ve Svaté sokolí říši a později ve Svaté gryfí říši. Byl postaven ze zářící magické rudy. Jají základní kámen využívali mnozí rytíři k broušení svých mečů.

Historie Editovat

Původně se jednalo o svatyni zasvěcenou draku vzduchu Ylathovi. Poté, co andělé konvertovali Sokolí říši na uctívání Elratha, byla i tato svatyně zasvěcena právě jemu. V roce 564 YSD gryfí vévoda Anton v pokusu prorazit magické opevnění nag, které obsadily hlavní město Vlčího vévodství Flammschrein, ji zasvětil jak Elrathovi, tak i Ylathovi.

Výskyt Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.