FANDOM


Might and Magic logo Tento článek pojednává o tématu ze světa
Might and Magic
Might and Magic logo

Tento článek se zabývá tématem z ashanské kontinuity.


Phlecher byl člověk, který byl unesen Démoni (Might and Magic)€démony do Sheoghu, kde sloužil jako otrok pod démonem Blyem. Zosnoval povstání otroků, které smetlo Blye, avšak místo aby je osvobodil a společně pak hledali cestu ven, je Phlecher nechal nadále spoutané a sám přejal Blyovo místo jako dozorce otroků.

Výskyt Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.