FANDOM


Might and Magic logo Tento článek pojednává o tématu ze světa
Might and Magic
Might and Magic logo

Tento článek se zabývá tématem z originální kontinuity.


Padon bylo brakadské město ležící na hranici Brakady s Krewlodem na jihozápad od měst Calarnenu a Groa. Padon využil jako svou základnu hrdina Yog při svém útěku z Brakady do Krewlodu. Místní posádka se k němu přidala a pomohla mu překročit brakadsko-krewlodskou hranici.

Výskyt Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.