FANDOM


TES logo Tento článek pojednává o tématu ze světa
The Elder Scrolls
TES logo


Příběh o Vikalaru Lebodrti (v originále The Tale od Vikalar Skull-Shatterer) je dokument.

Text Editovat

Příběh o Vikalaru Lebodrti

V dobách dávno minulých oslavoval Vikalar se svou loveckou skupinou u táboráku úspěšný lov, pili, co se do nich vešlo a vykládali příběhy. Medovina byla silná, jako ostatně vždy v těchto časech, a kořist bohatá, avšak chyběly zde mamutí kůže. Vikalar se přitom dnes tak toužil střetnout s jedním z nich.

"Bojoval bych s ním holýma rukama!", chvástal se, řvouc svůj válečný pokřik do tmy za světlem z ohně. K úžasu skupiny se na odpověď ozvalo troubení. Země se zatřásla a z temnoty se vyřítil obrovský mamut! Bestie si to dupala přímo na Vikalara. Když se ostatní vyhýbali, on se vrhl přímo vpřed, vyskočil do vzduchu a srazil svou lebku s mamutí. K překvapení skupiny zvíře zavrávoralo, klopýtlo a spadlo omráčené na zem. Dodnes se nikdo nevychloubal takovou lbí, jakou měl Vikalar Lebodrť.

Výskyt Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.