FANDOM


Might and Magic logo Tento článek pojednává o tématu ze světa
Might and Magic
Might and Magic logo

Tento článek se zabývá tématem z ashanské kontinuity.


Nelshamova jizva byla obrovská průrva, rozdělující Svatou sokolí říši od Hereshe.

Historie Editovat

Podle legend nevznikla průrva přirozenou cestou, ale za dračích válek zde došlo k veliké bitvě, při které byla zraněna samotná Asha. Jizva je bohatá na dračí krystaly, které údajně vznikly ze sražené dračí krve. Jakožto hraniční linii překlenul průrvu most s pevnostmi Castelcross (Říše) a Nelsham-Nadin (Heresh) na obou stranách.

Výskyt Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.