FANDOM


Might and Magic logo Tento článek pojednává o tématu ze světa
Might and Magic
Might and Magic logo

Tento článek se zabývá tématem z ashanské kontinuity.


Markal mladý

Markal při seznámení s Fionou.

Markal byl mocný nekromantský čaroděj, důležitý aktér za války královny Isabely.

Život Editovat

Markal byl odpůrce vlády nekromantky Ludmilly v Hereshi. Za to byl uvězněn, dokud jej neosvobodila lidská šlechtična Fiona, toho času po smrti ve formě ducha. Markal se k Fioně připojil a poradil jí, jak dosáhnout zmrtvýchvstání. Společně pak překazili Ludmille její plány a nakonec ji porazili v její nekropoli. Markal se poté s Fionou rozloučil.

Fiona se později stala královnou Gryfí říše a Markal se na její pozvání dostal na královský dvůr, kde šířil vliv kultu nemrtvých pod zástěrkou funkce královnina atrologa a mága. Za své počínání si získal pozornost inkvizice, avšak ta kvůli královnině ochraně nemohla zasáhnout. Po Fionině smrti byl vyhnán a uchýlil se zpět do Hereshe i s královninými ostatky. Zde čekal na příhodnou dobu, jak se Gryfí říši pomstít. Ta nastala se smrtí krále Nikolaje a nastalé občanské válce mezi stoupenci královny Isabely a Nikolajova synovce Andreje. Překročil hranice Hereshe a se svou malou armádou porazil jednoho z Isabelininých protivníků, čímž si u ní vysloužil audienci.

Markal starý

Markal po návratu do Gryfí říše.

Markal královně navrhl možnost oživení jejího snoubence Nikolaje. Poté královnu vmanipuloval do války se Stříbrnými městy, která skrývala artefakty nutné k povstání z mrtvých padlého krále. Sám Markal se postavil do čela vojsk a s armádou více než 3 000 kostlivců shromáždil dané artefakty a navíc porazil a zabil vůdce Stříbrných měst, arcimága Cyruse. Provedl obřad resurekce a přivedl Nikolajovu duši zpět. Nikolaj byl rozezlen svým vytržením od boha Elratha v posmrtném životě a kletbou, která mu zabraňovala se k němu vrátit. Isabela pak byla tak zkroušená osudem svého muže, že nebyla schopna vládnout. Markal proto sloužil jako její regent a vládl z pozadí Gryfí říši. Byl zabit Cyrusovým synem Zefirem, elfím hrdinou Findanem a temným elfem Raelagem.

Výskyt Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.