FANDOM


Dungeon Siege logo Tento článek pojednává o tématu ze světa
Dungeon Siege
Dungeon Siege logo


Výběr "lore" z manuálu hry Dungeon Siege.

Text Editovat

Historie království Ehb Editovat

Jenom tři staletí staré, království Ehb je jeden z nejmladších států hraničících s Planinou slz. Poprvé osídlen jako obchodní stanice na okraji Říše hvězd, dočasně získal Ehb status vojenského protektorátu a provincie, když se 10. legie vydala na západ. Po katastrofální válce legií, která vedla ke kolapsu Říše, nastoupila ochromená provincie Ehb na cestu k nezávislosti a království. Chráněno prstencem skvostných pevností a dědici 10. legie – prokazatelně nejlépe vycvičenou armádou na světě – království Ehb bylo, prozatím, ušetřeno nájezdů a invazí, které zpustošily mnoho z jeho sousedních států na Planině.

Uvnitř hranic Ehbu existuje užásná geografická a kulturní diverzita. Většina obyvatel uctívá Azunaie, starobylého boha předimperiálních Agallanských vrchů. Trpaslíci a lidé žijí pospolu v harmonii a klaní se stejnému králi. Čarodějové jsou zde také více přijímáni než v jiných zemích, převážně díky úsilí Merika, velkomága a správce stínů 10. legie. A v srdci království si uchovává jistou míru autonomie podivná a často svéhlavá rasa droogů, i přes občas obtížné spojenectví.

Jedná se o stát hledající svou identitu, chycen mezi slávou padlé minulosti a potenciálem na ještě slavnější budoucnost. Navzdory několika krizím Ehb nikdy nepadl před žádným nepřítelem. Ale v jakémkoliv okamžiku se může stočit tok událostí na ponurnou cestu.

Krugové Editovat

Tak dlouho, jak si jen kdokoli pamatuje, krugové zde byli. Zírali z temnoty, civějící na naše ovládání ohně, vyděšení naší magií – jejich intelekt příliš mdlý aby pobral to, co je zdravým rozumem pro dítě. Jejich kultura je mozaikou tradic jiných civilizací. Komunikující primárně chrochtáním a gesty. Krugové považují sami sebe za podřadné před záhadnými a často se svářícími bohy, kteří kráčejí po zemi a řídí jejich osudy. Nebýt schovívavosti a milosrdenství ostatních druhů, mohli krugové dávno vyhynout. Ačkoli nejsou vrozeně zlí, krugové jsou často využíváni jako nástroj temnoty. Výměnou za jejich nezpochybnitelnou poslušnost jim zlé druhy občas poskytují základní výuku v čarodějnictví a obchodním umění – schopnosti, které nemohou krugové rozvíjet samostatně.

Krypta posvátné krve Editovat

Kousek jihozápadně od Stonebridge leží Krypta posvátné krve – místo jedné z nejkrvavějších bitev Osvobození a nejuctívanější pohřební místo v celém Ehbu.

Pohřbeni po boku králů a královen Ehbu jsou Azunaiovi mučedníci a hrdinové, velitelé a velkomágové 10. legie, mnozí z nich padli během posledních dní války legií.

Místo bylo posvěceno krví vojáků 10. legie, kteří obětovali své životy, aby osvobodili Ehb během seckého povstání. V jediném dni bitvy zemřela skoro čtvrtina sil legie v boji se zoceleným sborem seckých válečníků. Když přehlížel těla rozsypaná po bojišti, nařídil velitel legie Karese Noanni místo vyklidit a vyhloubit pro kryptu. "Přísahám, že budou vzpomínáni a ctěni, jinak v sobě nebude mít nic, co jsme udělali, snítko cti."

Není větší pocty než být položen k odpočinku na této posvétné půdě a není větší povinnosti než provést poutnickou cestu a složit poklonu hrdinům ležícím uvnitř.

Stonebridge Editovat

Wesrin Cross Editovat

Opuštěné ruiny Wesrin Cross jsou němým svědkem nejtemnějších chvil historie Ehbu.

Původně vystavěna jako hostinec Fiolou Wesrin, byla budova těžce opevněna po příchodu 10. legie z východu. Ve stejnou dobu byla cesta skrze Zelený hřbet přemístěna do podzemního tunelu, aby byl omezen průchod lidí a zboží. Během války legií pevnost na krátký čas obsadili seckové a ubytovali zde hejna pavouků Cechu. Ačkoliv byly podzemní věznící kotce strženy poté, co 10. legie pevnost znovu obsadila, magická naváděcí poskvrna zde zůstala do dnešních dnů a pokračuje v lákání potomků secky kontrolovaných arakunských pavouků. I přes usilovnou snahu následujících mágů skrze ehbskou historii se nikomu nepodařilo zlomit kouzlo, které pavouky vábí.

Glitterdelve Editovat

Goblini Editovat

Glacern Editovat

Droogové Editovat

Pevnost Kroth Editovat

Dračí Rathe Editovat

Hrad Ehb Editovat

Výskyt Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.