FANDOM


Might and Magic logo Tento článek pojednává o tématu ze světa
Might and Magic
Might and Magic logo

Tento článek se zabývá tématem z ashanské kontinuity.


Letopisy mrtvých (v originále The Annales of the Dead) je kniha nacházející se v nekromantském doupěti v Údolí prachu v Hereshi ve hře Dark Messiah of Might and Magic.

Text Editovat

Letopisy mrtvých

Vždy jsme byli stranou, vždy jiní; ti, kteří lpí na světě živých, nikdy nepochopí ty, kteří viděli druhou stranu. Ačkoliv jsou naše podoby očištěny od chtíčů a potřeb, neztratili jsme naši touhu po moudrosti, vědění a poučení. Byla to touha pochopit celistvost Ashina stvoření, která vedla Belketha k osvícení její pravé podstaty – bohyně tří obličejů, která nás drží v jedné z jejich mnoha ruk. Je to tato vášeň, která nás, Belkethovy děti, udržuje při neustálém hledání jeho ztracených artefaktů a relikvií, stejně tak jeho mistra Sar-Shazzara a také jeho mistra, samotného Sar-Elama – sedmého draka.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.