FANDOM


Might and Magic logo Tento článek pojednává o tématu ze světa
Might and Magic
Might and Magic logo

Tento článek se zabývá tématem z originální kontinuity.


Forad Darre

Forad Darre

Forad Darre byl cestovatel a dobrodruh. Roku 521 uvízl na Popelavém ostrově odkud se dostal s pomocí čtyř chedianských hrdinů, k jejíchž výpravě se poté připojil. Ve skutečnosti byl agentem samotného Tamur Lenga, získal si důvěru hrdinů, poté využil jejich nepřítomnosti a zavedl spojenou chedianskou armádu do předem připravené pasti v bitvě u Yorwicku. Jenže hrdinové se nevzdali, přivedli armádu z Hallenhaltu a v bitvě o Frosgard Darreho zabili.

Výskyt Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.