FANDOM


Might and Magic logo Tento článek pojednává o tématu ze světa
Might and Magic
Might and Magic logo

Tento článek se zabývá tématem z ashanské kontinuity.


Djordje

Djordje

Baron Djordje byl šlechtic Gryfího vévodství, který povstal proti vévodovi Antonovi poté, co tento začal vymáhat uctívání Elratha a vyhnal ze svých zemí orky.

Život Editovat

Djordje byl vyznavačem draka větru Ylatha. Po Antonově zuřivém zápalu konvertovat všechny ve víru na Elratha se mu postavil se zbraní v ruce, byl však poražen. Poté byl zajat a předán inkvizici pod velením velkoinkvizitora Salvatoreho. Byl mučen, oslepen a nakonec zemřel. To přimělo jeho přítele, barona Gritchku, aby se přidal k nově utvořené Alianci umírněnosti.

Djordjeho duše však nenašla klid, povstala z hrobu a shromáždila armádu s úmyslem Antona porazit. Anton se s Djordjovým duchem potkal. Djordje vévodu vyzval k odstoupení a předání vévodské koruny jeho bratrovi Kirilovi nebo polovičnímu bratrovi Sandorovi. Anton odmítl (s poukazem, že Kiril zmizel a Sandor utekl), s duchem se střetl a porazil ho, avšak ten byl jen dočasně vyhnán a opět se vrátil.

V podzemí čerpal nové síly k útoku, avšak byl pronásledován Antonem, který ho potřetí porazil. Djordje však nyní poznal změnu, kterou Anton prošel, a uznal ho jako pravého a dobrého vévodu a tento svět natrvalo opustil.

Výskyt Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.