FANDOM


Chronologie Star Wars podává chronologický přehled událostí v universu Star Wars. Výchozím bodem pro dataci je bitva o Yavin, období před ní je známo jako BBY (before battle of Yavin/před bitvou o Yavin), období po ní jako ABY (after Battle of Yavin/po bitvě o Yavin). K tomu se přidává paralelní datování pomocí Coruscantské smlouvy, podle které rok 0 ATC (after Treaty of Coruscant/po Coruscantské dohodě) připadá na rok 3653 BBY.

Předrepubliková éra Editovat

Yavinská datace Coruscantská datace Událost Ref
cca 5 000 000 000 BBY Došlo k zformování galaxie. [1]
cca 3 000 000 BBY Asteroid zasáhl planetu Vinsoth a zničil většinu zdejších životních forem. Přeživší druhy se vyvinuly do Chevinů. [1]
cca 2 000 000 BBY Začala evoluce Wookieeů a jejich dominance jako šplhačů na stromy wroshyr. [1]
cca 100 000 BBY Sithové rozvinuli svou unikátní kulturu. [1]
36 453 BBY 32 800 BCT Na Tythonu byla "objevena" Síla. [2]
cca 27 500 BBY První lidé osídlili Alderaan. [1]
cca 26 000 BBY Niktové objevili novu M'dweshuu a založili Kult M'dweshuu. [1]
Verpinové kolonizovali pole asteroidů Roche. [1]
25 793 BBY 22 140 BCT Na Tythonu vypukla válka o Sílu mezi temnou a světlou stranou Síly. [2]
25 783 BBY 22 130 BCT Na Tythonu skončila válka o Sílu, přeživší učenci založili Jedijský řád. [2]
cca 25 100 BBY Klatooiniané, Vodrani a Niktové podepsali s Hutty Vontorskou smlouvu, ve které se zavázali, že budou Huttům sloužit jako otroci. [1]
Huttové porazili Xima Despotu a převzali jeho zločineckou říši. [1]
Neznámý druh představil ranou formu hyperpohonu Corellianům. [1]

Éra staré Republiky Editovat

Yavinská datace Coruscantská datace Událost Ref
25 053 BBY 21 400 BCT Byla založena Galaktická republika. [2]
cca 25 000 BBY Započalo období průzkumu vesmíru ve větším měřítku. Byla ustanovena Perlemianská obchodní cesta a Corellianský tah. [1]
cca 24 953 BBY cca 21 300 BCT Jedijský řád se připojil ke Galaktické republice. [2]
cca 15 000 BBY Aqualishové (Aqualové a Quarové) rozpoutali občanskou válku. Na planetě přistála mimozemská loď, obě rasy se spojily, příchzí zabily a loď nepoškozenou zajaly. [1]
Huttové kooptovali planetu Evocar v systému Y'Toub, přemístili její obyvatelstvo, přejmenovali ji na Nal Hutta a přemístili sem celý svůj druh z domovské planety Varl. [1]
cca 10 000 BBY Granové začali zaznamenávat svou historii. [1]
Durosové pod vládou královny Rany vyvinuli mezihvězdný pohon a začali prozkoumávat vesmír. Založili kolonii na Neimoidii. [1]
7 000 BBY 3 347 BCT Vypuklo Druhé velké schizma mezi přívrženci světlé a temné strany Síly. [2]
Sithové postavili knihovnu svého učení na planetě Arkania. [1]
Devaroniané vyvinuli mezihězdný pohon. [1]
6 900 BBY 3 247 BCT Temní jedijové vypovězení Jedijským řádem obsadili planetu Korriban, ovládli zdejší domorodou rasu Sithů a založili Sithské impérium. [2]
5 000 BBY 1 347 BCT Vypukla velká hyperprostorová válka mezi Sithským impériem a Galaktickou republikou. [2]
Naga Sadow odešel s Massassii do vyhnanství na Yavin 4. [1]
cca 3 995 BBY Vypukly Khazské nopokoje, za kterých byli Lorrdiané podrobeni Argazdany. [1]
3 653 BBY 0 ACT Stará republika a Sithské impérium podepsali Coruscantskou smlouvu. [2]
cca 3 600 BBY Jediové osvobodili Lorrdiany z argazdanského područí. [1]
2 000 BBY Humanoidní druh přijal bimmskou kulturu a stal se součástí společnosti Bimmů. [1]

Éra vzestupu Impéria Editovat

Yavinská datace Coruscantská datace Událost Ref
1 000 BBY Granové založili kolonie na Hoku a Malastaru. [1]
990 BBY Khommité prohlásili svůj druh za dokonalý a začali se klonovat. [1]
700 BBY Sémě smrti, epidemie hmyzu známého jako drochové, se šířilo vesmírem a zabíjelo populace celých planet. [1]
600 BBY Na Dathomiru došlo poprvé k ochočení rancora. [1]
490 BBY Arkaniané provedli operaci mozku jejich prostoduchých sousedů Yaků, čímž zvýšili jejich inteligenci. [1]
Byl založen Korporátní sektor zahrnující tucty neprozkoumaných světů. [1]
350 BBY Byla založena Obchodní federace, ve které hráli prim Neimoidiané. [1]
300 BBY Ho'Dinové vyčerpali svůj domovský svět Moltok pro průmyslové účely a málem tak přivodili zánik svému druhu. [1]
Bothané si osvojili umění získávání informací a začali je využívat k politickým účelům. [1]
Bithové rozpoutali občanskou válku, při které zničili životní prostředí své planety. Poté změnili svou kulturu tak, aby potlačili své emoce a zabránili dalším válkám. [1]
280 BBY Ho'Dinové vyvinuli lék proti parazitickým organizmům zamořujícím jejich druh. [1]
200 BBY Dresselliané byli objeveni Bothany, kteří je po rozpoznání jejich potenciálu ponechali přirozenému neovlivněnému vývoji. [1]
Lidští obyvatelé planety Rydar II se pokusili vyhladit zdejší populaci Ranatů. Tři z nich však utekli na pašerácké lodi a osídlili planetu Aralia, kde se opět rozmnožili. [1]
280 BBY Ho'Dinové vyvinuli lék proti parazitickým organizmům zamořujícím jejich druh. [1]
150 BBY Byla objevena planeta Bakura. Bakurská těžařská korporace začala s těžbou. Za povstání droidů bylo zabito 40 % kolonistů. [1]
110 BBY Krvořezové z planety Batorine se připojili ke Galaktické republice. [1]
70 BBY Vyznavači náboženství H'kig se usadili na planetě Rishi a objevili ptačí druh Rishii. [1]
25 BBY Skupina Yuuzhan Vongů přistála na okrajové planetě Bimmiel a začala prozkoumávat okolní sektory kvůli nadcházející invazi. [1]
19 BBY Kancléř Palpatine se prohlásil imperátorem a založit tak Galaktické impérium. [1]
Impérium zotročilo Wookieee na planetě Kashyyyk. [1]
Planeta Caamas byla zpustošena útokem Impéria. [1]
Planeta Honoghr byla kontaminována během vesmírné bitvy. Její obyvatelé Noghriové požádali o pomoc Darth Vadera, který souhlasil pod podmínkou, že Noghriové budou sloužit Galaktickému impériu. Poté dal rozkaz ještě více planetu zamořit, aby tak utužil svou vládu. [1]
Antropolog Mammon Hoole opustil svůj domovský svět Sh'shuun a začal se zkoumáním ostatních druhů. [1]
11 BBY Impérium objevilo planetu Maridun, domov Amaninů, které zotročilo. [1]
9 BBY Na planetě Chad došlo ke smrtící vlně vyvolané zemětřesením na dně oceánu. Zahynuly stovky tisíc Chadra-Fanů. [1]
7 BBY Darth Vader nechal bombardovat planetu Falleen poté, co se část místní populace Falleenů nakazila biologickou zbraní, vyvíjenou zde na Vaderův příkaz. Zahynulo přes 200 tisíc Falleenů. [1]

Reference Editovat

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 LEWIS, Ann Margaret. The Essential Guide to Alien Species. New York : Del Rey, 2001. 176 s. ISBN 0-345-44220-2. (anglicky)
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 Galaktická historie na swtor.com
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.