FANDOM


Might and Magic logo Tento článek pojednává o tématu ze světa
Might and Magic
Might and Magic logo

Tento článek se zabývá tématem z ashanské kontinuity.


Changbo byl nagský velitel.

Život Editovat

Sloužil věrně hashimskému daimjóovi Okanemu, dokud ten nebyl svržen a nahrazen Hiroshim. Changbo odmítl přísahat Hiroshimu věrnost a stal se róninem. Oficiálně byl považován za piráta a banditu, avšak mnozí jej tajně oslavovali jaho hrdinu. Stavěl morální kodex nade všechno a ochraňoval slabé.

Roku 564 YSD obsadil jeden hashimský ostrov. Irina Gryf byla vyslána, aby ho neutralizovala. Changbo byl poražen, avšak Irina se jej rozhodla ušetřit, a proto se přidal na její stranu v boji proti Hiroshimu.

Výskyt Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.