FANDOM


Might and Magic logo Tento článek pojednává o tématu ze světa
Might and Magic
Might and Magic logo

Tento článek se zabývá tématem z ashanské kontinuity.


Bly byl démonský pán. Nebyl moc schopný správce svěřeného léna a obávaný démon. V jeho lénu došlo k povstání lidských otroků pod velením Phlechera a Bly byl nucen uprchnout. Skrývel se v jeskyni v hoře Nebyrzias. Kvůli jeho neschopnosti na něj byla vypsána odměna. Byl zabit gryfím šlechticem Aidanem.

Výskyt Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.