FANDOM


Forgotten Realms logo Tento článek pojednává o tématu ze světa
Forgotten Realms
Forgotten Realms logo


Azirhatt je oblast nacházející se v pustině Anaurochu na východě At'arova zrcadla. Jedná se o místo s typickými rozštípanými kamennými útvary ve tvaru jehlanů. Hluboké trhliny v zemi vedou do jeskynní, které jsou obývány asabijci.[1]

Reference Editovat

  1. Heslo Anauroch, Forgotten Realms Campaign Setting 3rd Edition, s. 99
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.