FANDOM


TES logo Tento článek pojednává o tématu ze světa
The Elder Scrolls
TES logo


Arcturijská hereze (v originále The Arcturian Heresy) je kniha.

Text Editovat

Arcturijská hereze


sepsal
Podkrál
Ysmir Králotvůrce


Po zničení svého boha už Vlčí srdce déle neudrží svoji podobu. Doklopýtá z Rudé hory na bojiště pod ní. Svět se zatřese a celý Morrowind zachvátí oheň. Zvedne se silný vátr a ten odvane jeho popel zpátky do Skyrimu.

Pak Vlčí srdce přijme nordy a ti jej zas přijmou mezi sebe. Ysmir Šedý vítr, Kynin hněv. Ale kvůli Lorchanovi už teď nemá žádnou vazbu ke svému národu. Nordy už potřebuje jen k zabití Tribunálu. Vytvoří bouři, pošle do ní svůj lid a nechá se odnést zpátky k silám Tribunálu. Dunmerové jsou však teď až příliš silní. Vlčí srdce proto počká pod zemí a znovu své tělo posílí a obnoví. Je pak velmi zvláštní, že je to právě Almalexie, která jeho spánek přeruší, to když Podkrále přivolá, aby společně s Tribunálem bojoval proti Ada'Soomu Dir-Kamalovi, akvairskému démonovi. Po porážce Ada'Sooma Vlčí srdce zmizí a na dalších tři sta let se po něm slehne zem.

Teprve rachot Šedovousých jej probudí. Přestože se říše rozpadla, říká se, že se objeví vyvolený, který ji obnoví. Tento nový císař prý porazí elfy a ovládne sjednocený Tamriel. Vlčí srdce si přirozeně myslí, že je tou postavou proroctví on. Dojde přímo na Vyšný Hrothgar, aby si Šedovousé poslechl. Když se tak stane, opět se rozpadne v prach. Není vyvoleným, tím je mladý válečník z Vysokoskalí. Jak Šedý vítr odlétá najít chlapce, zaslechne ještě varování Šedovousých: pamatuj si barvu zrady, Podkráli Vlčí srdce.

Západní pláně jsou ve válce. V západním Cyyrodiilu se falkreathský král Cuhlecain potýká s hodně prekérní situací. Aby měl vůbec šanci na sjednocení kolovijských držav, potřebuje zajistit severní hranice, kde nordové bojůjí s Pláňany již celá staletí. V boji o Starý Hrol'dan se tedy spojí se Skyrimem. Jeho jednotky přitom vede Hjatli Brzovous, Hjatli pochází z ostrovního království Alcaire ve Vysokoskalí a stane se Tiberem Septimem, prvním císařem Tamrielu.

Hjalti se ukázal být bystrým taktikem a jeho malá skupina kolovijských vojáků a nordských berserkerů prolomila linii Pláňanů a donutila je ustoupit za brány Starého Hrol'danu. Obléhání nepřicházelo v úvahu, protože z Falkreathu nemohli očekávat žádné posily. Té noci přišla bouře, která navštívila Hjaltiho tábor. Promluvila k ve stanu. Za úsvitu se Hjalti vydal k branám a bouře ho těsně nad jeho hlavou následovala. Šípy se k němu přes ostrý vátr nedostaly. Když pak zakřičel z hrol'danských zdí, nahrnuli se jeho muži dovnitř. Po tomto vítězství začali nordové Hjaltiho nazývat Talosem či Bouřnou korunou.

Cuhlecain pak spolu se vým novým nezranitelným generálem do roka sjednotí Západní Cyrodiil. Hjaltiho bouřím se jednoduše nic nevyrovná. Podkrál ví, že má-li se Hjalti stát tamrielským císařem, musí nejprve obsadit Východní Nitrozemí. Hjalti je potřebuje oba dva. Cuhlecaina v kolovijských državách, kde lidé cizincům nevěří. Proč potřebuje Ysmira, je jasné. Pochodují na východ, kde se bojoví mágové jejich armádám vzdají a oni obsadí citadelu. Těsně před korunovací však Hjalti tajně zabije nejen Cuhlecaina, ale i skupinu jeho věrných. Z těchto vražd jsou pak obviněni Cuhlecainovi nepřátelé, jež jsou z politických důvodů stále na Západních pláních. Zurin Arctus, nejvyšší bojový mág (ne tedy Podkrál) pak Hjaltiho korunuje Tiberem Septimem, novým císařem celého Cyrodiilu. Po uchvácení císařského trůnu ale Septim zjistí, že je počáteční správa plně sjednoceného Cyrodiilu časově velmi náročný úkol. Expanzi Říše do Skyrimu a Vysokoskalí proto svěří Podkráli. Ysmir si je vědom, že to může vypadat, jakoby byl král Tiber Septim zároveň na dvou místech, a proto raději tahá jen za nitky v pozadí. Toto období politiky a diplomacie, toto náhlé odmlčení, které dosud bylo v bouřlivých příbězích Talosova dobývání neprávem opomíjeno, je pak vysvětleno později (a samotná historka o vraždách je přikrášlena - ve verzi, která zlidověla, je dokonce proříznuto Talosovo vlastní hrdlo).

Lidská království jsou dobyta, i Hammerfell, jehož obsazení mělo být dle všech odhadů velmi svízelné. Podkrál žádá úplnou invazi, šanci podrobit si nejen cizince, ale i jejich západního ducha, ale Tiber Septim mu oponuje. Vymyslel už totiž lepší plán, který jeho vládu ospravedlní. Cyrodiil podpoří prohrávající stranu občanské války a pak je přizván dobrovolně. Říše se konečně může zaměřit i na elfy.

Podkrál na Tibera Septima dále naléhá kvůli nutnosti obsadit Morrowind. Císař si není jistý, jestli to je moudrý nápad. Slyšel o síle Tribunálu. Podkrál chce svou pomstu a připomene Tiberu Septimovi, že je podmanění elfů, a dokonce i Tribunálu jeho údělem. Arctus je proti tomuto kroku, ale Septim prahne po morrowindském ebenu a na obnovu Cyrodiilu po 400 letech války potřebuje nějaký zdroj financí. Podkrál jen dodá, že až bude Tribunál mrtvý, může Septim uchvátit jeho moc a použít ji proti vznešeným elfům (což jsou bezpochyby nejstarší Lorchanovi nepřátelé, dokonce i starší než Tribunál). Letní ostrovy jsou od vůle Tibera Septima nejdále. I tak plánoval, že tam pošle Zurina Arctuse, aby s králem Alinorem dojednal mír. Potřeba ebenu však nakonec vítězí. Říše napadne Morrowind a Tribunál se vzdá. Když se ukáže, že některé podmínky příměří obsahují nejen politiku nevměšování se do záležitostí Tribunálu, ale v očích Podkrále i uznání jejich náboženství, Ysmir se rozzuří a opustí Říši úplně. Přesně o téhle zradě mluvili Šedovousí. Nebo mu to tak alespoň přišlo.

Bez Podkrálovy moci se všechny naděje na dobytí Tamrielu rozplynou. Byl by to krásné, pomyslí si Septim, ale soustřeďme se nyní hlavně na Cyrodiil a lidské národy. Zvlášť, když se již v Hammerfellu rodí povstání.

Objeví se ale části Numidia. Tiber Septim, kterého trpaslíci vždycki fascinovali, přikáže Zurinu Arctusovi tento velkolepý artefakt prozkoumat. Během toho Arctus nachází příběhy o válce u Rudé hory. Zjistí důvod, proč bylo Numidium sestrojeno a jeho možný potenciál. Objeví však i to, jak byl do této války zapleten Podkrál. Ale Zurin Arctus má k dispozici nekompletní plány. Předpokládá, že je k napájení Numidia potřeba srdce samotného Lorchanova těla.

Zatímco Zurin Arctus fantazíruje o svém objevu, dojde Tiberu Septimovi význam proroctví. Toto Numidium je právě to, co potřebuje k dobytí světa. Je jeho osudem ho mít. Spojí se s Podkrálem a sdělí mu, že měl celou dobu pravdu. Že by měli zabít tribunál a že musí spolu vymyslet plán. Ve chvílích, kdy byl Podkrál pryč, si totiž uvědomil pravou hrozbu Dagoth-Ura. Něco je třeba udělat. Ale potřebuje armádu a ta stará jejiž opět dostupná. Nastraží past.

Podkrál dorazí a je přepaden císařskou stráží. Při boji však na něj Zurin Arctus použije kámen duší. S posledním výdechem ale jeho srdce zahřmí a vypálí díru do hrudníku bojového mága. Všichni jsou mrtví, Podkrál se opět promění v prach a nakonec přikráčí i Tiber Septim, který kámen duší sebere. Jakmile dorazí rada starších, informuje ji o dalším úkladném pokusu o jeho život, tentokrát rukou jeho věrného bojového mága Zurina Arctuse, který se pokoušel o převrat. Zařídí, aby byli mrtví strážní oslavování jako hrdinové, i ten, jenž byl spálen na prach... Varuje Cyrodiil před nebezpečím zevnitř, ale řekne, že našel řešení všech problémů. Mantellu.

Numidium se sice nestane bohem, kterého Tiber Septim a dwemerové očekávali (Podkrál přece jen nebyl přímo Lorchan), ale svoji práci odvede. Poté, co se osvědčí na Letních ostrovech, se ale objeví nová hrozba - tlející nemrtvý čaroděj, jenž vládne nebesům. Roztrhá Numidium na kusy. Svým posledním úderem ho srazí k zemi takovým způsobem, že z něj zbude jen černý flek. Mantella spadne do moře, zdánlivě navždy.

Tiber Septim se mezitím sám prohlásí prvním tamrielským císařem. Žije až do svých 108 let a je považován za nejbohatšího muže v historii. Všechny části jeho rané vlády jsou přepsány. Přesto se však stále dají najít jisté sporné zprávy o tom, co se vlastně stalo. Konec konců, právě proto panuje i takové zmatení ohledně následujícíh o podobných otázek: Proč Alcaire tvrdí, že je Talosovým rodištěm, když všechny ostatní zdroje říkají, že přišel z Atmory? Proč se Tiber Septim po svém prvním bouřlivém dobývání zdá být úplně jinou osobou? Měl Tiber Septim důvod, aby zradil svého bojového mága? Je mantella srdcem bojového mága nebo srdcem Tibera Septima?

Tibera Septima nahradí jeho vnuk Pelagius I. Pelagius ale není ze stejného těsta. Popravdě ho všechny ty provincie trochu děsí. Pak se však objeví rádce.

"Byl jsem známý tvého dědečka," řekne Podkrál, "Poslal mě, abych ti pomohl se správou tvé říše."

Výskyt Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.