FANDOM


Might and Magic logo Tento článek pojednává o tématu ze světa
Might and Magic
Might and Magic logo

Tento článek se zabývá tématem z ashanské kontinuity.


Aliance umírněnosti bylo spojenectví několika rebelských baronů Gryfího vévodství, vzbouřených proti vládě vévody Antona.

Historie Editovat

Vévoda Anton po svém nástupu na vévodský stolec, vydal zákaz uctívání veškerých jiných božstev kromě Elratha. Poté vyhnal místní usedlé skřety a porazil barona Djordjeho, uctivače Ylatha, který zemřel v rukách inkvizice. Poté také zabil svou sestru Anastásii, vražedkyni jejich otce vévody Slávy.

Po těchto událostech se vytvořila Aliance umírněnosti v čele s třemi barony: Gritchkou, Yvanou a Igorem. Gritchka byl blízký přítel barona Djordjeho, Igor vyznavač Ylatha a Yvana se připojila kvůli své dobrodružné bojové povaze. Aliance brzy ovládla města Vladikraj, Bílou hřívu, Severní pařát a také hlavní město vévodství Eastalon.

Vévoda Anton shromáždil svá vojska a vydal se tuto rebelii porazit. Dokázal nejen zabrat všechna alianční města, ale také porazit její armády. Yvana byla vypovězena z vévodství, Gritchka zbaven svého majetku ve prospěch jeho dcery, avšak jmenován do osobní křižácké gardy vévody Antona, a Igor byl omilostněn Vévoda nadále obnovil i uctívání Ylatha.

Výskyt Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.